De Toonklok van Peter Schat  in jazz en geïmproviseerde muziek, door Theo Hoogstins.  hoofdstuk 10
Piet Mondriaan: Victory Boogie Woogie
 (onvoltooid), 1942-1944
Victory Boogie Woogie
Op 28 augustus 1998 verwierf de Stichting Nationaal kunstbezit voor ruim tachtig miljoen gulden dit laatste onvoltooide schilderij van Mondriaan. Mijn grootste bezwaar tegen de aankoop van dit kunstwerk door de Nederlandse staat, was dat het geld verdween in de zakken van een particulier (dhr S. Newhouse, die het in zijn woning in New York had hangen), terwijl men met een dergelijk bedrag ook levende Nederlandse kunstenaars had kunnen stimuleren.  Beter was het gebaar van de staat naar mij: Het Fonds voor de Scheppende Toonkunst verleende mij een compositie opdracht tot het schrijven van deze compositie voor het Rotterdam Jazz Project. Echter het beschikbare budget bedroeg slechts 0,005% van het bedrag dat voor de Victory Boogie Woogie was betaald.